Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy podało, że liczba pracujących w sektorach pozarolniczych wzrosła w styczniu o 257 tysięcy. Ekonomiści spodziewali się wzrostu zatrudnienia o 234 tys. Średnia miejsc pracy z trzech miesięcy była najwyższa od 1997 roku. Sektor budownictwa również powiększył liczbę etatów o 39 tysięcy. W sektorze usług zatrudnienie znalazło 209 tysięcy osób.