Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Szacunkowe wyniki z urzędów pracy w porównaniu z początkiem 2014 roku, są bardzo dobre. Dzieje się tak ze względu na wzrost gospodarczy, usprawnienie urzędów pracy, więcej pieniędzy na aktywne formy walki z bezrobociem. Według wstępnych szacunków  grudniu bezrobocie było na poziomie 11,5 procent.