Banki nie chcą prowadzić kont, które mogą są zaangażowane w obrót kryptowalutami.
Banki powołują  się na zapisy regulaminu.  Według przepisów, bank może  wypowiedzieć umowę prowadzenia rachunku w przypadku domniemania przestępstwa.
Przestępstwem według banków jest handel  Bitcoin.  Bank uważa, że  nie ma ani regulacji, ani rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego więc obrót kryptowalutami jest niezgodny z prawem.