Obywatele Turcji mogą korzystać z rachunków depozytowych złota, lokując na nich sztabki i monety. Od takich lokat naliczane są odsetki w postaci złota. Posiadacze złotych depozytów mogą zamienić je na pieniądze według aktualnego kursu. Po wprowadzeniu tych kont największy bank w kraju Turkiye Is Bankasi AS zwiększył dziesięciokrotnie stan posiadania złota. Klienci banków mogą zaciągać kredyty i pożyczki zabezpieczone złotem.

W Turcji funkcjonują też produkty inwestycyjne oparte na złocie: Konto Złoty Demat, Konto Złoto Czas (podobne do indyjskich GDS), fundusz złota oraz fundusz emerytalny.

Dynamicznie rośnie rynek konsumencki złota, który przekroczył 175 ton. W 2013 roku na wyroby jubilerskie zużyto ponad 73 tony złota, natomiast inwestycje w sztabki i monety wyniosły blisko 102 tony. W porównaniu z 2012 rokiem jest to o 19% więcej w dla wyrobów jubilerskich oraz o 113% więcej w przypadku inwestycji.

Natomiast w okresie czterech kwartałów, zakończonym we wrześniu ub. roku odnotowano zmniejszenie popytu konsumpcyjnego o 21% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, do poziomu 122 tony.

Dzięki rozwojowi rynku złota wzrosła produkcja lokalnych kopalń – z 1,4 tony w 2001 roku do 33,5 tony w 2013 roku. Przewiduje się, że w 2015 roku tureckie kopalnie wyprodukują 50 ton złota.

Jak widać rząd Turcji prowadzi mądrą politykę wobec złota. Dzięki temu wzrasta znaczenie Turcji na światowym rynku, następuje poprawa zaufania do gospodarki, przybywa inwestycji zagranicznych i zwiększa się bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

 źródło: rynekzlota24.pl