Misją organizacji, która skupia obecnie ponad 100 deweloperów w Polsce, jest działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce oraz budowanie pozytywnych, opartych na zaufaniu relacjach z Klientem.

- Przynależność do PZFD to dla nas wielki zaszczyt, ale i mobilizacja do dalszego rozwoju. Związek docenił wysoki standard realizowanych przez nas projektów oraz nieskazitelną opinię naszych klientów. Członkostwo daje nowym klientom pewność przestrzegania przez OKAM kodeksu dobrych praktyk i wzmacnia nasz wizerunek jako wiarygodnego partnera biznesowego. To wspaniałe uhonorowanie ubiegłego roku – powiedział Arie Koren, prezes OKAM Capital.