Nowym właścicielem została spółka New Europe Property Investments (NEPI), fundusz rynku nieruchomości notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz rynku regulowanym giełdy w Bukareszcie i londyńskim rynku AIM, będącym częścią Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Wartość kontraktu wyniosła 165 milionów euro. NEPI przejmie także teren dawnych koszar Malinowskiego znajdujących się na obrzeżach centrum Koszyc. Umowa zbycia czeka jeszcze na zatwierdzenie ze strony słowackiego Urzędu Antymonopolowego.

fot. materiały prasowe