Banki w Polsce są coraz bardziej przychylne dla sektora nieruchomości. Zwiększa się liczba kredytowanych projektów.
Jak podaje raport KPMG, instytucje finansowe zdają sobie sprawę z tego, że finansowanie projektów na rynku nieruchomości pełni coraz ważniejszą rolę dla rozwoju kraju. Ponadto banki dobrze oceniają inwestorów w Polsce. Jak wynika ze statystyk, około 90 procent kredytów związanych z nieruchomościami jest spłacanych na czas. Taki wynik jest dla banków zadowalający i skłania je do udzielania kolejnych pożyczek.