Jaka będzie istotna zmiana w ustawie? Przede wszystkim wydłuży się termin, w którym będzie można dochodzić od dewelopera roszczeń z tytułu rękojmi za wady. To tylko jedna ze zmian, które będzie wprowadzała nowa ustawa.
Ekonomiści są zdania, że warto zatem poczekać z zakupem mieszkania do 2015 roku, kiedy to nowe zasady będą już obowiązywały. Kupujący, którzy zdecydują się na kupno mieszkania w 2015 roku, będą już bowiem chronieni nową ustawą.