Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w 2013 roku wartość pomocy publicznej, któa została udzielona firmom, wyniosła 21,42 miliardy złotych. Suma ta jest nieco mniejsza od tej, na wartość której firmy otrzymały pomoc w 2012 roku. Wówczas to wartość pomocy publicznej osiągnęła poziom 21,80 miliardów złotych.
Najczęstszą formą pomocy, jaka była stosowała, były ulgi podatkowe oraz dotacje. Stanowiły one niemal 98 procent rodzajów pomocy.