Zmiany, które planuje dokonać niemiecki rząd, są dość rygorystyczne. Projekt zakłada wprowadzenie sankcji za oszustwa. Jeśli imigrant będzie starał sie oszukać państwo przy zgłaszaniu się po zasiłek, automatycznie zostaną wydalone z kraju. Nie będą przy tym miały możliwości powrotu do Niemiec.
Ponadto Niemcy chcą nałożyć limity czasowe określające okres, w jakim imigrant może przebywać na terenie kraju bez podjęcia pracy. Jeśli okres ten trwałby dłużej niż 6 miesięcy, osoba taka zostałaby odesłana do swojego kraju.