Jest to wzrost odpowiednio o 8,48 proc. i 8,17 proc. w stosunku do pierwszego kwartału – pokazują wyniki raportu AMRON-SARFiN przygotowanego przez Związek Banków Polskich.
Według wyników badania akcja kredytowa w segmencie hipotek w drugim kwartale, była porównywalna z odnotowaną w trzecim i czwartym kwartale zeszłego roku. Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Jacek Furga powiedział, że w całym 2014 r. wyniki nie powinny być gorsze od tych za miniony rok.
Autorzy badania wyliczyli, że średnia wartość kredytu udzielanego w drugim kwartale wyniosła 205 tys. 692 zł, i była ona na porównywalnym poziomie do pierwszego kwartału biezącego roku.