Wzrost byłyby większy, gdyby nie załamanie sprzedaży do krajów Europy Środkowo Wschodniej – razem o ok. 12 proc. Przede wszystkim znacznie zmniejszył się eksport na Ukrainę.
Sprzedaż polskich produktów do tego kraju w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosła o ponad 2,1 mld zł mniej niż rok temu. Eksport do tego kraju zmniejszył się trochę ponad jedną czwartą wobec pierwszego półrocza 2013 r.
Sprzedaż do Rosji spadła o 9,8 proc. Wśród pozostałych 10 największych odbiorców naszego eksportu, polscy przedsiębiorcy odnotowali wzrosty sprzedaży, największe – do Węgier, Szwecji, Niemiec i Włoch