Wynik ten powoli zmniejsza się.  Jest on najniższy od września 2012 roku i jednocześnie niższy o 0,1 procent niż w maju bieżącego roku. Natomiast poziom bezrobocia w całej Unii wyniósł 10,2 procent.
W czerwcu pracy nie miało niewiele ponad 25 milionów obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro.
Jeśli chodzi o Polskę, to w czerwcu bezrobocie wyniosło 9,5 procent. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, ze względu na różną metodologię badań. Zgodnie z danymi GUS w czerwcu bez pracy było 12 procent Polaków.