Chodzi o transakcje na akcjach Grupy Azoty SA
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kar pieniężnych wobec podejrzenia naruszenia przez następujące spółki: Norica Holding S.a.r.l. (Luksemburg), Omana Holdings Limited (Cypr), Vertco Ventures Limited (również Cypr), w związku z dokonywanymi transakcjami na akcjach spółki Grupa Azoty SA.
Według pewnych źródeł informacji jedna z powyższych spółek działała w imieniu swoim, a także jako pełnomocnik kilku innych firm.