Jest to kolejny kwartał, w którym rożnie PKB, co oznacza, że kryzys na Wyspach Brytyjskich, ze statystycznego punktu widzenia, zmierza ku końcowi.
Ostatni odczyt zaprezentowany przez Narodowe Biuro Statystyczne pokrywał się z oczekiwaniami rynku. W takim samym tempie gospodarka na Wyspach rosła w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Szczegółowe dane pokazują, że w drugim kwartale wzrost zaobserwowano w dwóch segmentach gospodarki tj. przemyśle i usługach, natomiast spadek  w budownictwie i rolnictwie.
W ujęciu rocznym brytyjski PKB wzrósł o  3,1%.