Od dzisiaj obowiązywać będą nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Wymogi związane z metkowaniem produktów zawężą się, co pozwoli punktom handlowym ograniczyć koszty, jakie generowane były wcześniej.
Natomiast wyższe będą kary za niedopełnienie obowiązków. Dotychczas najwyższa kara za naruszanie przepisów związanych z informowaniem o cenach towarów i usług wynosiła 1,5 tys., teraz może wynieść nawet 20 tys. zł za jednorazowe naruszenie prawa.