Na wyniku zaważyła decyzja banku BZ WBK, który należy do Grupy Santander. Pomimo, iż BZ WBK deklarował wcześniej, że popiera układ, w ostateczności zagłosował przeciwko niemu. Jest on największym wierzycielem firmy, dlatego jego głos zaważył na wyniku.
W efekcie podjętej decyzji Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zostaną postawione w stan upadłości likwidacyjnej. Pracę straci w związku z tym około 315 pracowników.