Nowe prawo ma za zadanie ułatwić konsumentom uwolnienie się od długów, głównie od kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach. Związek Banków Polskich nie popiera wszystkich zapisów nowej ustawy. W związku z tym zgłosił komisjom senackim wnioski o dokonanie zmian w projekcie.
Czego dotyczą wnioski?
Pierwszy z nich to postulat wprowadzenia do nowej ustawy opcji możliwości zawierania układów na wczesnym etapie postępowania upadłościowego. Kolejny wniosek dotyczy utrzymania 5-letniego okresu na realizację planu spłaty wierzycieli, natomiast ostatni wniosek dotyczy cofnięcia zmiany, którą wprowadził Sejm.