Jak pokazują najnowsze badania aktywności ekonomicznej BAEL, już niemal jedna trzecia pracujących Polaków znajduje się w grupie zawodowej specjalistów lub pracowników w branży handlowej.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że pod koniec 2008 r., grupa ta stanowiła nieco ponad dwadzieścia procent pracujących. Od tamtego kryzysowego roku przybyło aż 472 tys. specjalistów i 271 tys. zatrudnionych w sprzedaży i usługach osobistych.
Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jest pewny, iż jest to sygnał wychodzenia z kryzysu.