"Dziennik Gazeta Prawna" zbadał pensje urzędników w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i samorządach. Wyraźnie widać, że większość zarabia więcej niż wynosi płaca minimalna, czyli 1680 zł. Podobnie w samorządach.
Natomiast w urzędach wojewódzkich na takim poziomie zarabiają osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych, na stanowiskach pomocniczych lub robotniczych.
Zgodnie z danymi dziennika odsetek osób tyle zarabiających w administracji nie wynosi nawet 1 proc., z kolei według GUS, wśród wszystkich zatrudnionych jest ich 13 proc.