Lennar, trzecie największe pod względem przychodów tego typu przedsiębiorstwo w USA, wykazało w okresie 3 miesięcy kończących się w lutym 57,5 mln USD zysku netto w porównaniu z 15 mln USD rok wcześniej. W następstwie dobrych wyników cena akcji tej firmy sięgnęła najwyższego poziomu od czerwca 2007 r. Optymizm tonował fakt, że 25 mln USD zysku pochodziło z operacji podatkowych, ale i bez tego progres wyników byłby imponujący. Przychody firmy zwiększyły się w skali roku o 40%. O polskich firmach budowlanych i deweloperach w większości nie da się napisać w tak korzystnym świetle. Jednym z wyjątków okazał się LC Corp, który w 2012 r. zarobił na czysto 69,3 mln zł wobec 61,3 mln zł rok wcześniej. Przychody firmy podniosły się w tym czasie z niecałych 147 mln złd o ponad 176 mln zł. Deweloper realizuje projekty mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach Polski. Rank progres miał w minionym roku 24,4 mln zł zysku netto wobec 151,7 mln zł w 2011 r. JW Construction zarobił na czysto 9,6 mln zł w porównaniu z 31,3 mln zł rok wcześniej.