Aby stymulować gospodarkę, chcą zezwolić kolejnym milionom mieszkańców wsi na migrację do miast. W "Narodowym planie urbanizacji nowego typu" zaplanowanego na lata 2014-2020 rząd zapowiedział podniesienie wskaźnika urbanizacji kraju, z niecałych 54 proc., do 60 proc. Jednak barierą jest obowiązujący od końca lat 50. system rejestracji rodzin, który uniemożliwia 260 milionom robotników napływowych mieszkających w chińskich miastach, wciąż zarejestrowanych w miejscowościach z których pochodzą na korzystanie z przywilejów przysługujących pełnoprawnym obywatelom miast tj. m.in. dostęp do publicznej edukacji i opieki zdrowotnej, prawo do nabywanianieruchomości w mieście, wysokość emerytur. Obecny plan urbanizacji obiecuje przyznanie statusu pełnoprawnych mieszkańców miast kolejnym 100 milionom pracowników napływowych. Według badaczy liczba osób mieszkających w chińskich miastach w okresie najbliższych 15-20 lat może wzrosnąć nawet o 400 milionów.