Jak wskazał podczas czwartkowej konferencji prasowej Jacek Furga ze Związku Banków Polskich, sytuacji w ostatnim kwartale minionego roku nie poprawiły nawet rekordowe wyniki programu "Rodzina na Swoim". W porównaniu z trzecim kwartałem 2012 r. udzielono w ramach tego Programu o 41,46 proc. więcej kredytów w ujęciu ilościowym i o 39,62 proc. więcej w ujęciu wartościowym. Mimo to w tym okresie odnotowano spadek łącznej liczby udzielanych kredytów o 6,25 proc. kdk do 47,523 tys. nowych umów. Pod względem wartości było to 8,843 mld zł, czyli o ponad 11 proc. mniej w porównaniu z trzecim kwartałem 2012 r. - Był to najniższy kwartalny wynik od pierwszego kwartału 2009 r., kiedy łączna wartość nowych umów wyniosła 7,609 mld zł - wskazał Furga. Z badania ZBP wynika też, że w całym 2012 r. przy 196,557 tys. udzielonych kredytach zanotowano spadek ich wartości o ponad 20 proc. rdr, do 39,1 mld zł.
Jak zaznaczył Furga, cały miniony rok nie był dobrym okresem dla rynku mieszkaniowego. Wskazał m.in. zmiany legislacyjne, które wpłynęły na sprzedaż kredytów hipotecznych i podaż mieszkań. Chodzi m.in. o obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych, nałożonym na nich przez wchodzącą w życie pod koniec kwietnia 2012 r. ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. - Ogólnie obecnie jest dobra atmosfera dla nabywców. Jedną barierą jest psychologia - potencjalni kredytobiorcy boją się o swoje jutro, m.in. w kontekście bezrobocia i nie zaciągają kredytów. Jeśli odbiór społeczny tego, że sytuacja będzie się poprawiać nastąpi, to mamy szansę odwrócenia trendu na rynku nieruchomości - zaznaczył.
Z badania wynika też, że struktura walutowa nowo udzielanych kredytów w minionym roku zmieniła się w kierunku niemal całkowitej dominacji złotówki. - W pierwszym kwartale kredytów walutowych było jeszcze 12 proc. ogółu, natomiast w czwartym kwartale już tylko 2,5 proc. Obowiązujące rekomendacje KNF wskazują, że tak niski udział walut obcych utrzyma się również w 2013 r. - stwierdzili eksperci ZBP. Jak powiedział Furga, "nieliczni, którzy biorą kredyty walutowe, biorą je na zupełnie innych warunkach i poziomie". - Ci nieliczni, których stać na kredyt walutowy, biorą dużo wyższe kwoty, niż do tej pory. W 2012 r. średnia wartość kredytów walutowych wzrosła z 350 tys. zł do ponad 500 tys. zł - stwierdził. Z badania wynika również, że 2012 r. był już piątym z rzędu, kiedy spadały średnie ceny mieszkań w największych miastach Polski. W Warszawie średnia cena transakcyjna na koniec grudnia spadła do poziomu 7134 zł za metr kwadratowy, czyli o 522 zł mniej w porównaniu z grudniem 2011 r. Największy spadek cen transakcyjnych mieszkań odnotował rynek krakowski - o ponad 600 zł na metrze kwadratowym.