Jednak wyraźniejszego ożywienia oczekują oni dopiero za kilka kwartałów. Narodowy Bank Polski opublikował cokwartalną Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku. Badanie przeprowadzono w grudniu 2012 r. na próbie 1277 firm. Analitycy Instytutu Ekonomicznego NBP wskazują, że wskaźniki oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstw spadły wyraźnie poniżej długookresowej średniej. Wprawdzie ich menedżerowie oczekują niewielkiej poprawy sytuacji już w I kw. br., jednak ich zdaniem istotniejsze ożywienie koniunktury nastąpi dopiero w drugiej połowie roku lub nawet później. Pogorszyła się sytuacja eksporterów. I choć nadal pozostaje lepsza niż firm operujących wyłącznie na rynku krajowym, to różnice te zmniejszają się, a prognozy eksporterów na najbliższe miesiące cechuje nawet większy pesymizm niż w tej drugiej grupie. Konsekwencją pogarszającej się sytuacji jest niska aktywność inwestycyjna firm - planują one w 2013 r. wydawać na środki trwałe mniej niż rok wcześniej. Inwestycje na większą skalę planują tylko firmy największe, te z sektora publicznego oraz oferujące dobra energetyczne. Wskaźnik prognoz zatrudnienia na I kw. br. wzrósł minimalnie w stosunku do poprzedniego kwartału i nadal kształtuje się nieco powyżej swojej długookresowej średniej. Nadal więcej przedsiębiorstw zamierza zwalniać pracowników niż zwiększać ich liczbę (14,7 proc. wobec 9,8 proc.). Zwiększenie zatrudnienia (w niewielkiej skali) ma w planach handel i transport. Kolejny kwartał z rzędu obniżył się odsetek przedsiębiorstw zapowiadających podwyżki wynagrodzeń i jest najniższy od 2009 roku. Wyraźnie obniżyło się tempo wzrostu cen producentów - pod koniec 2012 r. redukcje cen obserwowano już nieznacznie częściej niż wzrosty.