Zwolnienia wynikają z chęci zmiany przyzwyczajeń klientów korporacji. American Express zamierza przekonać swoich klientów, aby korzystali z portalu internetowego planując podróże i wydając związane z nimi dyspozycje. Firma poinformowała, że cięcia w zatrudnieniu nie będą zależeć od zajmowanej pozycji i dotkną wszystkie oddziały na świecie. Władze przedsiębiorstwa poinformowały, że zlikwidowane zostanę przede wszystkim stanowiska, które nie generują bezpośredniego dochodu dla firmy. Część stanowisk zostanie zastąpiona przez nowe pozycje, które będą utworzone do końca roku. - Wychodząc naprzeciw niepewnemu ożywieniu gospodarczemu, plany restrukturyzacyjne zostały przygotowane, aby American Express był bardziej wydajny, efektywny, korzystając z naszych zasobów, w budowaniu wzrostu - powiedział dyrektor generalny firmy, Kenneth Chenault.
Jednym z właścicieli American Express, założone w 1850 roku, jest legendarny inwestor giełdowy, Warren Buffet.

American Express  czasami zwane Amex to przedsiębiorstwo finansowe założone w 1850 roku w Buffalo przez Henry'ego Wellsa, Williama Fargo i Johna Butterfielda. Firma jest znana dzięki swoim kartom płatniczym. Na całym świecie karty zaliczane są do prestiżowych i są szeroko akceptowane. Czarna karta American Express Centurion to jedna z najbardziej ekskluzywnych kart kredytowych na świecie. Jednym z głównych udziałowców American Express jest Warren Buffett. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Firma ta jest notowana na NYSE.