Decyzję o rozliczeniu przychodów z najmu i dzierżawy w formie ryczałtu ewidencjonowanego należało podjąć do 20 stycznia 2012 r. Natomiast jeżeli był to pierwszy rok uzyskiwania przychodów w tej formie, decyzję tę trzeba było podjąć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Ci wszyscy, którzy zapomnieli złożyć oświadczenie o wyborze formy ryczałtowej, nie mają możliwości rozliczać się ryczałtem, następną okazję muszą czekać do następnego roku. W 2013 roku przychody rozliczą jedynie na zasadach ogólnych, czyli opodatkują się według stawki 18 i 32%.
Najem prywatny opodatkowany ryczałtowo rozlicza się na druku PIT-28. Co charakterystyczne, przychodów z najmu nie można obniżyć o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Tę niedogodność rekompensuje niska stawka podatku – 8,5% podstawy opodatkowania. Nie ma znaczenia, jak dużą kwotę przychodu podatnik otrzymał z najmu w 2012 roku – cała będzie podlegała opodatkowaniu według takiej stawki.
Oświadczenia o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania nie trzeba składać co roku. Stąd jeżeli podatnik kontynuuje rozliczenia ryczałtowe, nie musi ponawiać wcześniejszych oświadczeń. Jedynie rezygnacja z tej formy wymaga powtórnej deklaracji – złożonej do 20 stycznia roku, w którym rezygnuje się z tych zasad opodatkowania.