Wartość ekspozycji banków wobec sektora budownictwo wyniosła 60,7 miliarda złotych na koniec września bieżącego roku. Stanowi to ponad 11,2 proc. portfela kredytów dla przedsiębiorstw, których całkowita wartość stanowi 544,3 mld złotych. Takie dane zawiera raport Narodowego Banku Polskiego na temat stabilności sektora finansowego. Odsetek poważnie zagrożonych kredytów dla przedsiębiorstw budowlanych wzrósł w badanym okresie do 15,5 proc. wobec 11,1 proc. na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku. Taka sytuacja wynika z bardzo trudnego położenia firm, które realizowały kontrakty rządowe. W raporcie Narodowego Banku Polskiego jako jedną z najważniejszych przyczyn wskazano  rosnące ceny materiałów budowlanych. Kłopoty całej branży sprawiają, że przedsiębiorstwa nie mogą uzyskać kredytu. Raport wskazuje, że aż 43 procent firm spotkała odmowa udzielenia kredytu. W przyszłości ma być jeszcze gorzej. Natomiast analitycy NBP uspokajają, że dopiero pogorszenie jakości 35 proc. kredytów, które obecnie są obsługiwane terminowo, wpłynęłoby na wyniki sektora bankowego. Nawet taka sytuacja nie stanowiłaby jednak zagrożenia dla wypłacalności sektora.