Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym BZ WBK sporządzonym w związku z połączeniem z Kredyt Bankiem - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.
"Tym samym doszło do spełnienia się ostatniego warunku, od którego było uzależnione złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o rejestrację Połączenia we właściwym sądzie rejestrowym" - napisano w komunikacie.
 Bank podał, że zamierza niezwłocznie złożyć wniosek o rejestrację połączenia.
We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem.
Mateusz Morawiecki, prezes banku informował wcześniej, że fuzja prawna może nastąpić z początkiem 2013 roku, fuzja operacyjna z Kredyt Bankiem będzie trwała około dwóch lat, a fuzja marki nastąpi w połowie lub jesienią 2013 roku.
Parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji BZ WBK w zamian za każde 100 akcji Kredyt Banku. Połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz BZ WBK z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję akcji, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.