"W tym roku sądzę, że realnym poziomem sprzedaży jest liczba około 400 mieszkań. W przyszłym roku będzie to liczba z pewnością nie mniejsza, a spodziewam się, że będzie to nawet nieco więcej" - powiedział Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu. Po trzech kwartałach 2012 roku Marvipol sprzedał 292 lokale. W całym 2011 roku spółka sprzedała 522 mieszkania. "Jeśli chodzi natomiast o rozliczenia mieszkań to w samym IV kw. będzie to liczba ok. 300, a biorąc pod uwagę to, że wcześniej rozliczyliśmy jedynie kilkanaście lokali, to na koniec roku będzie to nieco ponad 300. Dużo lepszy pod tym względem powinien być rok 2013. Wtedy oddamy wiele realizowanych projektów. W związku z tym rozliczymy około 800 mieszkań" - powiedział wiceprezes.
Przedstawiciele dewelopera informowali wcześniej, że potencjał przekazań na rok 2012 wynosi ok. 400 mieszkań. Z kolei prezes Marvipolu Mariusz Książek dodał, że spółka w kolejnych latach planuje skoncentrować się na budownictwie mieszkaniowym i nie planuje zaangażowania w projekty komercyjne.
"Prosta Tower to był raczej wyjątek. To w czym Marvipol się specjalizuje i chce kontynuować swoją działalność to segment mieszkaniowy. W projekt komercyjny możemy zaangażować się tylko wtedy, kiedy pojawiłaby się niezwykle interesująca i korzystna finansowo koncepcja" - powiedział prezes. Książek dodał, że w przyszłym roku przychody z segmentu deweloperskiego Marvipolu będą stanowiły wyraźnie powyżej połowy przychodów grupy kapitałowej."Myślę, że będzie to stały trend. Co nie znaczy, że zaniedbujemy nasze pozostałe +nogi+ biznesowe. W segmencie motoryzacyjnym, jako generalny importer, chcemy w tym roku sprzedać ok. 1100-1200 samochodów i w kolejnych latach zwiększać tę liczbę w tempie 10-15 proc. rocznie. Będziemy również rozwijać nasz segment myjni. Tam, chcemy zdecydowanie postawić na myjnie samoobsługowe" - powiedział prezes. Komisja Nadzoru Finansowego na początku listopada zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipolu w związku z ofertą publiczną 7,4 mln akcji niemych serii I uprzywilejowanych co do dywidendy. Zgodnie ze statutem spółki posiadaczowi akcji niemej w każdym roku co do zasady przysługiwać będzie dywidenda w wysokości co najmniej 1,6 zł na akcję.