"Planujemy inwestycje na poziomie ponad 360 mln zł, co oznacza, że będą one o 100 mln zł wyższe niż w poprzednim roku obrotowym" - powiedział Jarczewski podczas środowej konferencji prasowej. Prezes Paweł Jarczewski poinformował, że wyższy plan inwestycyjny wynika częściowo z przesunięcia niektórych projektów ubiegłorocznych, a także z kumulacji dużych projektów. Główne projekty inwestycyjne, które zamierzają realizować Puławy to budowa instalacji odsiarczania spalin (zakończenie planowane na czwarty kwartał 2012 roku), budowa stokażu amoniaku (zakończenie - druga połowa 2013 roku), instalacja do produkcji nawozów płynów na bazie mocznika i siarczanu amonu (zakończenie w pierwszej połowie 2013 roku) oraz instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu (zakończenie w drugiej połowie 2014 roku). Spółka podtrzymuje, że do końca 2013 roku chce wyłonić wykonawcę budowy elektrowni Puławy. "Jest dziesięciu oferentów, proces postępuje. Pracujemy nad przygotowaniem finalnej wersji finansowania przedsięwzięcia" - powiedział Jarczewski.
Zakłady Azotowe „Puławy” SA od ponad 40 lat są liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Lokalizacja ZAP w centralnej Europie środkowo-wschodnia Polska pozwala istnieć firmie zarówno na wymagającym rynku UE, jak i dynamicznie rozwijających się rynkach wschodnich. Produkty przedsiębiorstwa stale obecne są także na rynkach amerykańskich.