Większość stanowiły grunty rolne, ze sprzedaży których pozyskano 196 mln zł. Agencja sprzedaje też grunty nierolne, m.in. o charakterze inwestycyjnym czy rekreacyjnym oraz działki zabudowane. Dyrektor gdańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Włodzimierz Olszewski poinformował PAP, że nieruchomości nabywają głównie rolnicy, zarówno osoby prywatne, jak i spółki. Agencja uważa, że jest duże zainteresowanie nabyciem ziemi. 88 proc. sprzedanych nieruchomości stanowiły działki o pow. do 20 ha. W 2012 r. cena za 1 ha sprzedanych nieruchomości wynosiła od 3 tys. 120 zł do 880 tys. zł (cena ziemi pod inwestycję w Dąbiu k. Bytowa). Średnia cena ziemi rolnej w woj. pomorskim w 2012 r. wynosi 21 tys. 50 zł za 1 hektar. Nieruchomości wycenia rzeczoznawca. Najwięcej gruntów rolnych sprzedano w powiatach: człuchowskim, malborskim i słupskim. Kupując ziemię, rolnicy zwracają uwagę m.in. na cenę i położenie nieruchomości, warunki sprzedaży oraz jakość gleby. Użytki rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha sprzedawane są przede wszystkim w przetargach ograniczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rodzinnych. W przypadku innych nieruchomości mogą być przetargi nieograniczone. Dzierżawcy nieruchomości rolnych kupują je bezprzetargowo, bo mają prawo pierwszeństwa w ich nabyciu. Do końca roku gdański oddział ANR planuje sprzedać jeszcze ponad 2,5 tys. ha nieruchomości. Na 2012 r. agencja zaplanowała sprzedaż 12 tys. ha ziemi. W Pomorskiem sprzedawana jest już także ziemia, którą zwrócili jej dotychczasowi dzierżawcy. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy, którzy mają ponad 428,5 ha ziemi, muszą oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 30 proc. dzierżawionej powierzchni. Do tej pory sprzedano 221 ha, a do końca roku agencja planuje sprzedać jeszcze 381 ha ziemi dotychczas dzierżawionej. W I półroczu tego roku ANR sprzedała w całym kraju ponad 62,2 tys. ha, czyli o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Rolnicy indywidualni, którzy nabyli ziemię w przetargu ograniczonym i nieograniczonym lub wydzierżawili ziemię w drodze przetargu, mają możliwość rozłożenia płatności za grunty na raty, oprocentowane na 2 proc. w skali roku.
Takie warunki wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Rozporządzenie ministra rolnictwa określa, że rolnicy mogą skorzystać z rozłożenia spłaty na roczne lub półroczne raty, spłacane przez okres 15 lat pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy nabywca wpłaci co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości. W przypadku nabywania gruntów rolnych w ramach tzw. pierwszeństwa w nabyciu, co dotyczy przede wszystkim dzierżawców, którzy nie są rolnikami indywidualnymi i nie zostali dzierżawcami w wyniku postępowania przetargowego, oprocentowanie wynosi 5,91 proc. w skali roku. Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z 2009 r., Polska będzie mogła stosować preferencje przy zakupie gruntów dla rolników indywidualnych do 31 grudnia 2013 r.