Finansowy zastrzyk dla konkretnego projektu może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.
Już po raz drugi w konkursie mogą brać  udział firmy działające na rynku ponad rok i jednocześnie nie dłużej niż 24 miesiące. Dla tych przedsiębiorstw przygotowana została pula 57,5 mln zł. Na firmy prowadzące działalność krócej niż 1 rok do rozdysponowania przeznaczono 76,7 mln zł. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.
To już trzeci w tym roku nabór wniosków o e-dotacje. Podczas kwietniowego konkursu złożono 718 biznesplanów na łączną kwotę 315 mln zł. Finansowe wsparcie otrzymały takie projekty jak: Emamona.pl(490 tys. zł), Edu-dlug.pl(447 tys. zł), iDocs.pl(472 tys. zł), Kredytum.pl(488 tys. zł), Sunbook.pl(228 tys. zł), Pobyty.pl(445 tys. zł). PARP nie opublikowała jeszcze listy projektów internetowych, które otrzymały wsparcie w ramach październikowego drugiego konkursu. Wniosek o e-dotację należy złożyć poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie www.parp.gov.pl. Trzeci nabór wniosków w ramach działania 8.1 rozpoczyna się 19 listopada i potrwa do 14 grudnia 2012.