Utrzymane są podstawowe kierunki strategii inwestycyjnej na rok 2013. Zmiana koncepcji udostępnienia nowych zasobów z poziomu 1250 m oraz opracowanie harmonogramu wykonania nowego szybu, wpływa jednak na przesunięcie w czasie części nakładów. W planach inwestycyjnych kopalń na rok 2013 główny nacisk położono na dalszy wzrost zdolności wydobywczych, poprzez utrzymanie wzrostowego trendu w robotach udostępniających i przygotowawczych.
W 2011 roku wykonano 48 km wyrobisk, w roku bieżącym (2012) prognozowane jest wykonanie 62 km, natomiast plan na 2013 rok zakłada realizację ok. 63 km wyrobisk korytarzowych. To dzięki podniesieniu efektywności pracy poprzez wydłużenie czasu rzeczywistej pracy na ścianie - w wyniku rozbudowy klimatyzacji, systemu odmetanowania i poprzez zakup urządzeń dla transportu ludzi. Kluczowymi kierunkami inwestowania w ramach budownictwa inwestycyjnego, których realizacja związana jest z uruchamianiem nowych frontów wydobywczych będą między innymi: rozbudowa poziomu 665m w kopalni Mysłowice-Wesoła, budowa poziomu 865m w kopalni Mysłowice-Wesoła, udostępnienie zasobów w polach: F i W w kopalni Murcki-Staszic-ruch Boże Dary, udostępnienie zasobów polach: S, CDF i T w kopalni Murcki-Staszic-ruch Staszic, czy budowa i modernizacja szybów. W ramach budownictwa inwestycyjnego kopalnie KHW przeznaczą 38,6 mln zł na modernizację ZMPW.