Na rynki działają dzisiejsze korzystne doniesienia z europejskich spółek, związane z wynikami za III kwartał. Uwagę zwraca szczególnie poprawa zysków największego na Starym Kontynencie banku. Zysk netto Deutsche Banku wzrósł nieoczekiwanie, o 3% w skali roku, do 747 mln euro. Dobrze wypadły też farmaceutyczny Bayer, czy paliwowy BP (w tym przypadku spadek zysków był mniejszy od spodziewanego). Na naszym podwórku wysokością zysków zaskoczył Lotos. Rezultaty BRE Banku mieściły się w zakresie oczekiwań analityków (zysk netto spadł o 9% w skali roku i 12% w ujęciu kwartalnym). Dobrym wynikom przeciwstawiają się wiadomości gospodarcze. Wrześniowe wydatki gospodarstw domowych w Japonii poszły nieoczekiwanie w dół o 0,9% w skali roku, a produkcja przemysłowa zmalała o 8,1%. Październikowa stopa bezrobocia w Niemczech utrzymała się na poziomie 6,9%, ale bezrobotnych przybyło 20 tys., czyli dwa razy więcej niż szacowali ekonomiści. Z danych Markit wynika jednocześnie, że w październiku w strefie euro utrzymywała się presja na wydatki konsumpcyjne. Wskaźnik PMI dla sprzedaży detalicznej obniżył się z wrześniowych 47,1 pkt do 45,3 pkt. Październikowe indeksy zaufania konsumentów oraz przedsiębiorców w strefie euro przyniosły niewielki, ale dalszy regres. To potwierdza utrzymywanie się spowolnienia w gospodarce Eurolandu.  Praktycznie wszystkie październikowe doniesienia gospodarcze ze strefy euro wskazują na kontynuację spowolnienia gospodarczego
Ewentualne zniszczenia mieszkań w czasie huraganu Sandy mogą doprowadzić do osłabienia odbudowującej się w ostatnich miesiącach sprzedaży domów w USA. Dotychczasowe obniżki stóp procentowych w Australii nie przyniosły większych efektów na rynku nieruchomości. Najnowsze dane o sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym wskazują na dalszy spadek sprzedaży. We wrześniu obniżyła się trzeci kolejny miesiąc. Regres wyniósł 3,7% w porównaniu z sierpniem. Właściciela znalazło 5186 nieruchomości. W przypadku domów jednorodzinnych zniżka wyniosła 3,5%, a mieszkań 4,2%. Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w tym miesiącu, a ocenia się, że o kolejne 0,25 pkt proc., do 3%, koszt pieniądza zostanie obniżony na posiedzeniu banku centralnego, które jest zaplanowane na 6 listopada.
Wartość nieruchomości mieszkaniowych zagrożonych zniszczeniem w czasie huraganu Sandy ocenia się na 88 mld USD. Cała sytuacja może spowodować, że w ostatnich miesiącach tego roku zmniejszy się sprzedaż mieszkań. Ucierpieć mogą również obiekty komercyjne, a w efekcie papiery dłużne związane z ich finansowaniem.