Tym samym będzie to największa na warszawskiej giełdzie firma, której działalność skoncentrowana jest na wydobyciu ropy naftowej. Debiut nie jest poprzedzony ofertą akcji. Exillon Energy jest notowany na rynku głównym London Stock Exchange. Aktywa wydobywcze zlokalizowane są w Zachodniej Syberii oraz w regionie Timan-Peczora. Grupa wydobywa ponad 14.000 baryłek ropy dziennie, a jej audytowane według międzynarodowych standardów rezerwy (potwierdzone, prawdopodobne oraz możliwe) sięgają 400 mln baryłek ropy. Pierwsze notowanie Exillon Energy planowane jest na 29 października 2012 r. Memorandum informacyjne związane z debiutem zostało przygotowane tylko w języku polskim i opublikowane na stronie internetowej spółki.  Dokument zawiera informacje opisujące najważniejsze aspekty działalności firmy, a także rynków, na których funkcjonuje Exillon Energy. Znajdują się tam także techniczne aspekty związane z notowaniem na GPW. Warszawa giełda będzie drugim rynkiem notowań akcji spółki. Pierwszym i głównym rynkiem pozostaje główny parkiet giełdy londyńskiej (London Stock Exchange). „Warszawska giełda to obecnie największy parkiet w regionie Europy Środkowowschodniej, który przyciąga coraz większą rzeszę emitentów oraz międzynarodowych inwestorów. Wchodząc na GPW zyskujemy możliwość poszerzenia bazy naszych inwestorów - mówi Prezes Exillon Energy”.