Wbrew ogólnej sytuacji na rynku, gdzie dominującym trendem jest wydłużanie czasu sprzedaży nieruchomości właściciele mieszkań niezbyt często sygnalizują potrzebę szybkiej sprzedaży. Analizując odsetek takich ofert w sześciu wybranych miastach najwięcej ofert szybkiej sprzedaży znajdujemy w Łodzi (ponad 2,6 proc.) oraz w Warszawie (2,5 proc.). Jeszcze mniej jest ich w Krakowie i we Wrocławiu (po 1,5 proc.), a statystycznie najtrudniej o znalezienie takich ofert w Poznaniu i Gdańsku, gdzie ich odsetek wynosi  tylko 1 proc. Liczba takich ofert nie jest więc duża. Informacja skierowana do pośrednika o potrzebie pilnej sprzedaży jest ostatecznością. – Wielu klientów nie sygnalizuje wyraźnie potrzeby przeprowadzenia szybkiej transakcji, a określenie „pilna sprzedaż” jest dołączane do opisu po uzgodnieniu z klientem. W przypadku, kiedy w grę wchodzi szybka sprzedaż zazwyczaj mamy do czynienia z kilkoma sytuacjami.

Długi proces sprzedaży

O ile w Warszawie średni czas sprzedaży mieszkania wynosi ponad cztery miesiące wielu sprzedających musi czekać na transakcję znacznie dłużej. Powodem długiej sprzedaży mogą być zbyt wygórowane wymagania cenowe, spadek koniunktury na określony rodzaj mieszkań oraz duża podaż w określonej grupie nieruchomości. Znacznie dłuższa niż przewidywana przez klienta sprzedaż skutkuje istotną korektą ceny (często z dnia na dzień nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych) i pojawieniem się etykiety „Pilna sprzedaż” świadczącej o chęci szybkiej realizacji transakcji.

Odziedziczone mieszkania

Dużą grupę mieszkań, których właścicielom zależy na szybkiej sprzedaży stanowią mieszkania spadkowe - wszystko to zgodnie z zasadą „Łatwo przyszło, łatwo poszło”. Rzadko zdarza się, by takie mieszkanie było traktowane jako inwestycja na przyszłość.

Sytuacje losowe

Pod tym hasłem kryją się różnego rodzaju zdarzenia sprawiające, że sprzedaż mieszkania staje się sposobem na rozwiązanie sytuacji życiowych dotychczasowych właścicieli. Do najczęściej powtarzających się „losowych” powodów sprzedaży należą rozwody (w tej sytuacji zgłoszenie dotyczy także możliwości zamiany na dwa mieszkania o mniejszym metrażu), pogarszająca się sytuacja materialna powodująca brak możliwości utrzymania obecnego lokum.

Transakcja wiązana

Pilna sprzedaż mieszkania bywa nieraz związana z podpisaną już umową przedwstępną na zakup kolejnego mieszkania. Sprzedający mieszkania często nie doszacowują czasu, jaki należy poświęcić na znalezienie nabywcy. Zdarza się, że lekkomyślnie, bez konsultacji z osobą znającą realia rynku nieruchomości podpisują zobowiązania (np. umowę przedwstępną kupna następnego mieszkania) zapominając o czasie potrzebnym na sprzedaż obecnego lokum.

Szybka sprzedaż raczej za gotówkę

W przypadku ofert opatrzonych etykietą „Pilna sprzedaż” należy brać pod uwagę fakt, że sprzedający oczekują transakcji gotówkowych. Mieszkania, które trafiają do szybkiej sprzedaży zwykle nie są dostępne dla klientów kredytowych, którzy muszą nastawić się na kilkutygodniowy proces uzyskiwania finansowania. Dla sprzedającego może to oznaczać zbyt długi czas oczekiwania..