Firma zaproponowała między innymi tysiąc złotych jednorazowej premii dla górników. Związkowcy jednak nie przyjęli tej propozycji. W związku z tym, jutro staną wszystkie kopalnie spółki na całą dobę – nastąpi strajk wszystkich górników.
Przed dzisiejszymi rozmowami przedstawiciele zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej liczyli, że związkowcy przyjmą złożone im propozycje: podwyższenie od października stawek płac zasadniczych o trzy procenty oraz wypłacenie jednorazowej premii w wysokości przeciętnie tysiąca złotych. Związkowcy nie zgodzili się jednak na takie rozwiązanie. Strona związkowa wciąż oczekuje na konkretne rozwiązania i jest nadal gotowa do porozumienia - zadeklarował rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego. Związki domagały się początkowo siedmio procentowej podwyżki wynagrodzeń, choć w toku negocjacji zredukowały swoje żądania. Chcą też zmian w umowach zawieranych z nowymi pracownikami, argumentując, że pozbawiają one młodych górników części uprawnień.
Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego  i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.  Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.  Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony   i o większej wartości.  Spółka produkuje także węgiel do celów  energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.