Współpraca z geodetą trwa przez wszystkie etapy budowy, czyli od momentu wyboru działki do zakończenia budowy. Ważne jest więc, aby wybrać dobrego specjalistę. Spotkanie z geodetą powinno odbyć się już przy zakupie działki lub po spotkaniu z architektem i ustaleniu, jakie dodatkowe informacje będą potrzebne na mapie do celów projektowych (którą notabene wykonuje geodeta). Musi ona zawierać wszystkie istotne dla architekta szczegóły, ponieważ na jej podstawie wykonuje on projekt zagospodarowania działki, który jest potrzebny do pozwolenia na budowę. Pomiar geodezyjny może być wykonywany jeszcze przed wyborem projektu, ale najlepiej już po konsultacji z architektem. Druga wizyta geodety następuje po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wtedy geodeta wytycza na działce, jak powinien być usytuowany dom. Praca geodety polega na precyzyjnym określeniu granic działki na podstawie informacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę. Musi zostać dołączona do dokumentacji. Natomiast wytyczenie budynku geodeta wykonuje po to, aby ekipa wykonawców mogła zacząć budowę i miała dokładną informację, w którym miejscu należy postawić dom. Za cztery egzemplarze mapy do celów projektowych inwestor zapłaci średnio ok. 600-800 zł. Cena jednak może się różnić w zależności od regionu kraju i powierzchni opracowania. Oczekiwanie na ten dokument zajmuje średnio 2-3 tygodnie.