„Jesteśmy po negocjacjach, cena jest już ustalona. Teraz musimy mieć tylko pieniądze" - powiedział dyrektor stołecznego biura gospodarki nieruchomościami pan Marcin Bajko. Poinformował także, że projektem uchwały zmiany w budżecie, który zapewni środki na zakup działki, Rada Warszawy zajmie się już za dwa tygodnie. Pod  koniec czerwca Rada Warszawy udzieliła zgody na nabycie przez miasto praw do wieczystego użytkowania dwóch działek pod budowę  Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o łącznej powierzchni ponad 670 metrów kwadratowych. Łączny koszt wyniósł blisko siedem milionów zł. Zgoda Rady Warszawy na nabycie nieruchomości jest konieczna i bezwzględna, jeśli kwota transakcji przekracza dwa i pól miliona  zł. Zakup działek przez miasto oczywiście wymagał wcześniejszego uregulowania ich statusu prawnego. Do nieruchomości istniały bowiem roszczenia spadkobierców właścicieli, którym nieruchomości odebrano dekretem Bieruta w 1945 r. Miasto bowiem nie może skupować roszczeń. Rokowania z właścicielami praw do działek w obszarze placu Defilad prowadzi komisja negocjacyjna. Aktualnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej przenosi się z siedziby przy ul. Pańskiej do budynku po pawilonie meblowym Emilia przy ul. Emilii Plater. Docelowo ma się mieścić w obiekcie, którego budowę zaplanowano na pl. Defilad. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostało powołane w 2005 r.; jest państwową instytucją kultury, współprowadzoną przez resort kultury oraz miasto stołeczne Warszawa.