Najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w dwóch krajach spoza Unii Europejskiej a Polacy są jednak zadowoleni z otrzymywanych pensji. Według danych Eurostatu, w 2010 roku wśród krajów europejskich najwyższe zarobki osób poniżej trzydziestego roku życia notowano w Norwegii. Polska, z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości sześćset czterdzieści sześć euro, zajmowała jedną z ostatnich pozycji w rankingu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia młodego Norwega wyniosło 3 410 euro. Nieznacznie mniejsze wynagrodzenie uzyskali młodzi Szwajcarzy z wynagrodzeniem 3 393 EUR. Z krajów należących do Unii Europejskiej najwyższe płace osoby przed trzydziestką otrzymywały w Danii. Przeciętnie w miesiącu było to 3 020 euro. Niestety ranking zamykała Polska razem z Litwą -546 EUR i Rumunią -392 EUR. Paradoksalnie pomimo wyraźnych dysproporcji płacowych Polacy przed 30-tką są bardziej zadowoleni z otrzymywanych zarobków od wielu rówieśników z Europy Zachodniej, przykładowo Włochów, Niemców, Hiszpanów czy Francuzów – tak  komentuje Krzysztof Belczyk z Sedlak & Sedlak. Według badania przeprowadzonego w 2010 roku przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy ponad czterdzieści pięć procent. pracujących Polaków przed trzydziestym rokiem życia było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia.

Wynagrodzenia - pierwsza szóstka

1. Norwegia – 3 410 euro
2. Szwajcaria - 3 393 euro
3. Dania - 3 020 euro
4. Luksemburg – 2 571 euro
5. Finlandia  - 2373 euro
6. Belgia – 2 254 euro