Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu niedawno bo od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli. Wniosek do Trybunału złożył NSZZ "Solidarność".  "Solidarność" argumentowała w Trybunale, że przepisy te są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji oraz prawem do dnia wolnego od pracy w święta ustawowe. Konstytucja daje pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy - niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. W Kodeksie pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikowi przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w tygodniu. Przepisy nie wskazują, który to dzień, ustala to pracodawca.  "Solidarność" wskazywała we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,  że obecnie obowiązujące przepisy powodują nierówne traktowanie pracowników, nawet w jednej firmie. Jeśli zgodnie z ustalonym przez pracodawcę rozkładem pracy powinni pracować w świąteczny dzień, to będą mieć dzień wolny i ich tydzień pracy będzie czterodniowy. Jeśli zgodnie z rozkładem i tak mieli mieć dzień wolny - będą w tygodniu pracowali pięć dni. Według Solidarności oznacza to w praktyce konieczność odpracowania święta w innym dniu.