NBP opublikował raport za II kwartał 2012 dotyczący rynku pracy w Polsce. Wynika z niego, że popyt na pracę słabnie, oraz że coraz mniej jest oferowanych nowych miejsc pracy. Rośnie natomiast liczba bezrobotnych. "W II kwartale 2012 kontynuowana była tendencja wzrostu podaży pracy, który był wyraźnie wyższy od słabnącego popytu na pracę. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wzrost podaży pracy wynikał głównie z szybko rosnącej aktywności na rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym. Większość młodych osób pojawiających się na rynku pracy trafiało do bezrobocia" - napisano w raporcie.