Fortum przymierza się do budowy we Wrocławiu elektrociepłowni gazowej. Inwestycja o mocy elektrycznej ok. 400 MW i mocy cieplnej ok. 290 MW ma kosztować około 1,5 mld zł. Fortum ma już pozwolenia środowiskowe oraz zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; zainwestowało też w zakup gruntu o powierzchni 11,5 hektara przy ulicy Obornickiej. Obecnie kontynuowane są prace projektowe, a uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na 2013 rok. Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum Power and Heat Poland powiedział, że „kluczowe kwestie, które będą miały wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o budowie nowej jednostki, to możliwość budowy przyłącza elektroenergetycznego na terenie gminy Długołęka, kontynuacja wsparcia rządowego dla produkcji energii z gazu w wysokosprawnej kogeneracji, czyli tzw. żółte certyfikaty, które wygasają z końcem 2012 r. Nie wiadomo czy system będzie przedłużony, a jeśli tak, to w jakiej formie”.