GUS podał, że stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła w końcu lipca br. 12,3% wobec 12,4% w końcu czerwca br. oraz 11,8% w końcu lipca 2011 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 1 953 200, czyli spadła o 0,6% w porównaniu do czerwca br.; natomiast w ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 4,8%. W końcu lipca br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 212 800 wobec 176 500 w końcu czerwca br., co daje wzrost o 20,5%, oraz wzrost o 7,2% w porównaniu do końca lipca 2011 r. (wówczas 198 500).