W województwach: mazowieckim, pomorskim, śląskim i małopolskim - wynika z opracowanego na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej raportu „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2011”. Najgorsza sytuacja jest natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim. W badaniu wzięto pod uwagę wykształcenie, kompetencje cywilizacyjne, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu zmierzającym do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub innych umiejętności. Włączono też samoocenę stanu zdrowia respondentów.