Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w II kwartale 2012 o 1,5% w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału – poinformował Departament Handlu USA. Jest to wynik lepszy 0,1% niż prognozowali analitycy.