Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podwyższył prognozę PKB dla Polski na 2012 rok do 2,9% z 2,7% licząc rok do roku. W specjalnym raporcie bank podkreśla, że w 2011 roku polska gospodarka osiągnęła bardzo dobry wynik wzrostu PKB 4,3%, udowadniając, że jest odporna i przyjazna dla inwestorów. Bank podaje też, że w 2012 roku przewiduje spadek PKB w Słowenii -2%, na Węgrzech -1,3%, i w Chorwacji -1,2% licząc rok do roku. Największy wzrost PKB prognozowany jest dla Łotwy 3,5% rdr. Natomiast NBP podał, że wzrost PKB w 2012 roku w Polsce wyniesie 2,9%, a w kolejnych latach będzie to 2,1% w 2013 i 3,0% w 2014.