Według PAIiIZ, inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych stanowią największą grupę inwestującą w Polsce. W ciągu dwóch ostatnich lat agencja zrealizowała 87 projektów z USA, o wartości ponad 1,6 mld euro. Obecnie w opracowaniu jest 148 projektów zgranicznych, z czego 34 pochodzą z USA. Jak podaje PAIiIZ, ponad połowa amerykańskich firm działających obecnie w Polsce rozpoczęła swoje inwestycje w latach 1989-95.