Według danych KUKE, w maju 2012 upadłość ogłosiły 82 firmy. Oznacza to wzrost o 28,1% miesiąc do miesiąca, oraz wzrost o 32,3% rok do roku. Największy udział w ogólnej liczbie upadłości miały branże: handel detaliczny (11 firm, tj. wzrost o 175% m/m) oraz budownictwo (17 firm, tj. wzrost o 55% m/m); udział firm jednoosobowych wyniósł 20% (16 firm). W sektorze spółek prawa handlowego również odnotowano wzrost – upadło 66 przedsiębiorstw, tj. 22% więcej m/m. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w maju zakończyło działalność w skutek niewypłacalności 788 przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 14,5%.  (źródło: wnp.pl)