Główny Urząd Statystyczny podał, że wzrost gospodarczy Polski w cenach stałych z 2011 roku wyniósł w ubiegłym roku 4,3%, czyli nie zmienił się wobec poprzednich danych szacunkowych. Nowy szacunek wartości nominalnej PKB za 2011 rok wyniósł 1 524 678,5 mln zł.